มหรรณพารามยินดีต้อนรับบุคลาการใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง รวมพลังสร้างมหรรณพารามให้ก้าวไกล
     


น.ส.เจนจิรา เวียนสุข
สอนภาษาไทย


น.ส.กาญจนา วรสิงห์
สอนสังคมศึกษ


น.ส.จุฑามาศ หนูนุ้ย
สอนสังคมศึกษานายณัฏฐพงค์ ขุนทอง
สอนดนตรีสากล

นายธีรธร วิศวปติ
สอนพลศึกษา

นายอนุพงษ์ ช่วยพันธ์
สอนวิทยาศาสตร์