มหรรณพารามยินดีต้อนรับบุคลาการใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง รวมพลังสร้างมหรรณพารามให้ก้าวไกล

รองฯนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
และกลุ่มบริหารทั่วไป

ย้ายมาจากโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  จ.พะเยา
มาปฏิบัติหน้าที่ที่มหรรณพาราม
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 56


     

นางสาวพรทิพ กล้ารอด
ครูผู้ช่วย สอนคณิตศาสตร์


นางเสาวลักษณ์ คงทน
ครูชำนาญการ สอนภาษาอังกฤษ

ย้ายมาจากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม


นางสาวสุมนา แทนบุญช่วย
ครูผู้ช่วย สอนคณิตศาสตร์
     

นายวโรตม์ ศรีรัตนพาทานนท์
ครูผู้ช่วย สอนคณิตศาสตร์

น.ส.ชนัตตา ชื่นจิตต์
ครูผู้ช่วย สอนภาษาอังกฤษ

นายธีระพันธ์ นาคายน
ครูผู้ช่วย สอนคณิตศาสตร์
     

นางสาวพัชรีพร ไชยรักษ์
ครูผู้ช่วย สอนวิทยาศาสตร์

Josil Mae R.Sumabong
ครูอัตราจ้าง สอนภาษาอังกฤษ