โรงเรียนร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ปี 2558 ระดับประเทศ
1.การแช่งขันวาดภาพระบายสี เด็กชายปุณยธร ชูรัตน์ (ประเภทออทิสติก) ได้รางวัลคะแนนระดับเหรียญทอง
2.การแช่งขันวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรม Paint นายปฏิภาณ ราชญาณ และ เด็กชายชลชาติ นุ่มน้อย(ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้) ได้รางวัลคะแนนระดับเหรียญเหรียญ
3.การแช่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor น.ส.กมลรัตน์ ยุทธศิลป์เสรี และ น.ส.แพรพลอย ถาวรกูล(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้รางวัลคะแนนระดับเหรียญทองแดง

001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

006.JPG

007.JPG

008.JPG

009.JPG

010.JPG

011.JPG

012.JPG

013.JPG

014.JPG

015.JPG

016.JPG

017.JPG

018.JPG

019.JPG

020.JPG

021.JPG

022.JPG

023.JPG

024.JPG

025.JPG

026.JPG

027.JPG