(10 กุมภาพันธ์ 2559) นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
มอบหมายนายประสิทธิ์ ปรีดาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน
เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนมหรรณพาราม จำนวน 10 ทุน
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ที่ห้อง 116 โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ

1.JPG

10.JPG

11.JPG

12.JPG

13.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG