การใช้โปรแกรม Dreamweaver MX 2004
 
1. สื่อ E_learning การใช้โปรแกรม Dreamweaver MX2004 ชุดนี้ ใชักับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
2. หน้าจอ ขนาด 800 x 600 เป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการรับชม
3.ยินดีเผยแพร่เป็นวิทยาทาน และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจโดยทั่วไป
4. ท่านที่เข้ามาศึกษาเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก เมื่อท่านเข้าสู่หน้าหลักแล้ว
ท่านควรอ่านคำแนะนำวิธีการใช้สื่อเป็นสิ่งแรก เพื่อจะได้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ