ผลงานนักเรียนระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2547
สถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยา การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ ขนมไทย พระประจำวันเกิด
ขนมอบ ICT 48    
       
       
ผลงานนักเรียนระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2548
นก พระอภัยมณี อาหารไทย ปลา
เครื่องดนตรีไทย สมุนไพร โขน เครื่องดนตรีไทย(1)
ระบบสุริยะ แม่ไม้มวยไทย นาฎศิลป์ 12 ราศรี
       
ผลงานนักเรียนระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2554
ทะเลสวยที่สุดในประเทศไทย วง Boyfriend เครื่องสังคโลก ผลไม้
ShiNee2 ชูการ์ไกรเดอร์ นักร้อง Kamiraze ขนมไทย
แมว ไทย อาหารไทย 4 ภาค