ผลงานนักเรียนด้วยโปรแกรม Flash ประจำปีการศึกษา 2554
เพื่อน ม.5/2 ความรักของเพื่อน หัวใจสลาย ความรักที่สมหวัง
ซีรีย์เกาหลี ซุบตาร์เกาหลี เลดี้ กาก้า มากกว่าคำว่ารัก
โลกใบใหม่ของฉัน น๊อต_เดอะสตาร์    
       
ผลงานนักเรียนด้วยโปรแกรม Flash ประจำปีการศึกษา 2556
ดาราศาสตร์ ผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ เรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ ความน่าจะเป็น
สารเคมีฆ่าแมลง
ดวงดาว ไวรัสคอมพิวเตอร์  
       
ผลงานนักเรียนด้วยโปรแกรม Flash ประจำปีการศึกษา 2557
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศลาว ประเทศสิงคโปร์ ฟิสิกส์
ความรัก      
       
ผลงานการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น "เทิดพระคุณแม่" ด้วยโปรแกรม Flash ประจำปีการศึกษา 2559
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย      
       
ผลงานการแข่งขันสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น "เทิดพระคุณแม่" ด้วยโปรแกรม Flash ประจำปีการศึกษา 2560
รางวัลชนะเลิศ นางสาวชมพูนุช แก้วน้อย ม.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพิมชนก ฉัตรสิริสุข ม.5/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธนาภรณ์ จั่นพงษ์ ม.5/3 รางวัลชมเชย นายภูมิพัฒน์ ยินดี ม.5/2